Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4

 

LS 1912

Với thiết kế độc đáo mang kiểu dáng hiện đại giúp chinh phục mọi khách hàng khó tính nhất

 

Ls1912-zylinder

CYLINDER

Ls1912-kegel

CONES

Ls1912-kubus

CUBES

Ls-1912-handwerkskunst

CRAFTSMANSHIP

 

 

 

 

Dòng sản phẩm LS 1912

Aluminium 1

 

Công tắc 1

Aluminium 2

 

Công tắc 2

Aluminium 3

 

Công tắc rèm

Aluminium 4

 

Công tắc 2

đặt ngang

Aluminium 5

 

Công tắc 4

đặt ngang

Aluminium 6

 

Công tắc 2

đặt dọc

Aluminium 7

 

Công tắc 4

đặt dọc

Dark 1

 

Công tắc 1

Dark 2

 

Công tắc 2

Dark 3

 

Công tắc rèm

Dark 4

 

Công tắc 2

đặt ngang

Dark 5

 

Công tắc 4

đặt ngang

Dark 6

 

Công tắc 2

đặt dọc

Dark 7

 

Công tắc 4

đặt dọc

Stainless Steal 1

 

Công tắc 1

Stainless Steal 2

 

Công tắc 2

Stainless Steal 3

 

Công tắc rèm

Stainless Steal 4

 

Công tắc 2

đặt ngang

Stainless Steal 5

 

Công tắc 4

đặt ngang

Stainless Steal 6

 

Công tắc 2

đặt dọc

Stainless Steal 7

 

Công tắc 4

đặt dọc

Classic Brass 1

 

Công tắc 1

Classic Brass 2

 

Công tắc 2

Classic Brass 3

 

Công tắc rèm

Classic Brass 4

 

Công tắc 2

đặt ngang

Classic Brass 5

 

Công tắc 4

đặt ngang

Classic Brass 6

 

Công tắc 2

đặt dọc

Classic Brass 7

 

Công tắc 4

đặt dọc

Chrome 1

 

Công tắc 1

Chrome 2

 

Công tắc 2

Chrome 3

 

Công tắc rèm

Chrome 4

 

Công tắc 2

đặt ngang

Chrome 5

 

Công tắc 4

đặt ngang

Chrome 6

 

Công tắc 2

đặt dọc

Chrome 7

 

Công tắc 4

đặt dọc