Metal 1
Metal 2
Metal 3

 

LS 990 KIM LOẠI

Được làm từ những vật liệu kim loại cao cấp là một trong những lựa chọn hàng đầu của kiến trúc sư trên toàn thế giới.

 

Al 1

LS 990 ALUMINIUM

Anthracite 1

LS 990 ANTHRACITE

Antique Brass 1

LS 990 ANTIQUE BRASS

Chorme 1

LS 990 CHROME

Classic Brass 1

LS 990 CLASSIC BRASS

Dark 1

LS 990 DARK

Gold 1

LS 990 GOLD

Gold Colour 1

LS 990 GOLD COLOUR

Stainless Steal 1

LS 990 STAINLESS STEEL

Metal 1
Metal 2

 

 

Dòng sản phẩm LS 990 kim loại

Al 1

CÔNG TẮC 1

Al 2

CÔNG TẮC 2

Al 3

CÔNG TẮC 3

Al 4

Ổ CẮM SCHUKO 16A/250V

Al 5

Ổ CẮM SCHUKO CÓ NẮP CHE 16A/250V

Al 6

CÔNG TẮC DIMMER

Al 7

CÔNG TẮC 1

CÓ ĐÈN

Al 8

CÔNG TẮC 2

CÓ ĐÈN

Al 10

CÔNG TẮC

ĐIỀU KHIỂN RÈM

Al 11

CẢM BIẾN CO2 GẮN TƯỜNG

Al 12

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 2 PHÍM

Al 13

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 4 PHÍM

Al 14

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 6 PHÍM

Al 15

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 8 PHÍM

Al 16

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH- 4 PHÍM

Al 17

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 8 PHÍM

Al 18

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 4 PHÍM

Al 19

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 6 PHÍM

Al 20

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 8 PHÍM

Anthracite 1

CÔNG TẮC 1

Anthracite 2

CÔNG TẮC 2

Anthracite 3

CÔNG TẮC 3

Anthracite 4

Ổ CẮM SCHUKO 16A/250V

Anthracite 5

Ổ CẮM SCHUKO CÓ NẮP CHE 16A/250V

Anthracite 6

CÔNG TẮC DIMMER

Anthracite 7

CÔNG TẮC 1

CÓ ĐÈN

Anthracite 8

CÔNG TẮC 2

CÓ ĐÈN

Anthracite 9

CÔNG TẮC

ĐIỀU KHIỂN RÈM

Anthracite 10

CẢM BIẾN CO2 GẮN TƯỜNG

Anthracite 11

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG GẮN TƯỜNG

Anthracite 12

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 2 PHÍM

Anthracite 13

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 4 PHÍM

Anthracite 14

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 6 PHÍM

Anthracite 15

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 8 PHÍM

Anthracite 16

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH- 4 PHÍM

Anthracite 17

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 8 PHÍM

Anthracite 18

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 4 PHÍM

Anthracite 19

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 6 PHÍM

Anthracite 20

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 8 PHÍM

Antique Brass 1

CÔNG TẮC 1

Antique Brass 2

CÔNG TẮC 2

Antique Brass 3

CÔNG TẮC 3

Antique Brass 4

Ổ CẮM SCHUKO 16A/250V

Antique Brass 5

Ổ CẮM SCHUKO CÓ NẮP CHE 16A/250V

Antique Brass 6

CÔNG TẮC DIMMER

Antique Brass 7

CÔNG TẮC 1

CÓ ĐÈN

Antique Brass 8

CÔNG TẮC 2

CÓ ĐÈN

Antique Brass 9

CÔNG TẮC

ĐIỀU KHIỂN RÈM

Antique Brass 10

CẢM BIẾN CO2 GẮN TƯỜNG

Antique Brass 11

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG GẮN TƯỜNG

Antique Brass 12

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 2 PHÍM

Antique Brass 13

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 4 PHÍM

Antique Brass 14

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 6 PHÍM

Antique Brass 15

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 8 PHÍM

Antique Brass 16

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH- 4 PHÍM

Antique Brass 17

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 8 PHÍM

Antique Brass 18

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 4 PHÍM

Antique Brass 19

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 6 PHÍM

Antique Brass 20

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 8 PHÍM

Chorme 1

CÔNG TẮC 1

Chorme 2

CÔNG TẮC 2

Chorme 3

CÔNG TẮC 3

Chorme 5

Ổ CẮM SCHUKO CÓ NẮP CHE 16A/250V

Chorme 6

CÔNG TẮC DIMMER

Chorme 7

CÔNG TẮC 1

CÓ ĐÈN

Chorme 8

CÔNG TẮC 2

CÓ ĐÈN

Chorme 9

CÔNG TẮC

ĐIỀU KHIỂN RÈM

Chorme 10

CẢM BIẾN CO2 GẮN TƯỜNG

Chorme 12

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 2 PHÍM

Chorme 13

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 4 PHÍM

Chorme 14

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 6 PHÍM

Chorme 15

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 8 PHÍM

Chorme 16

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH- 4 PHÍM

Chorme 17

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 8 PHÍM

Classic Brass 1

CÔNG TẮC 1

Classic Brass 2

CÔNG TẮC 2

Classic Brass 3

CÔNG TẮC 3

Classic Brass 4

Ổ CẮM SCHUKO 16A/250V

Classic Brass 5

Ổ CẮM SCHUKO CÓ NẮP CHE 16A/250V

Classic Brass 6

CÔNG TẮC DIMMER

Classic Brass 7

CÔNG TẮC 1

CÓ ĐÈN

Classic Brass 8

CÔNG TẮC 2

CÓ ĐÈN

Classic Brass 9

CÔNG TẮC

ĐIỀU KHIỂN RÈM

Classic Brass 10

CẢM BIẾN CO2 GẮN TƯỜNG

Classic Brass 11

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG GẮN TƯỜNG

Classic Brass 12

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 2 PHÍM

Classic Brass 13

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 4 PHÍM

Classic Brass 14

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 6 PHÍM

Classic Brass 15

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 8 PHÍM

Classic Brass 16

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH- 4 PHÍM

Classic Brass 17

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 8 PHÍM

Classic Brass 18

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 4 PHÍM

Dark 1

CÔNG TẮC 1

Dark 2

CÔNG TẮC 2

Dark 3

CÔNG TẮC 3

Dark 4

Ổ CẮM SCHUKO 16A/250V

Dark 5

Ổ CẮM SCHUKO CÓ NẮP CHE 16A/250V

Dark 6

CÔNG TẮC DIMMER

Dark 7

CÔNG TẮC 1

CÓ ĐÈN

Dark 8

CÔNG TẮC 2

CÓ ĐÈN

Dark 9

CÔNG TẮC

ĐIỀU KHIỂN RÈM

Dark 10

CẢM BIẾN CO2 GẮN TƯỜNG

Dark 11

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG GẮN TƯỜNG

Dark 12

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 2 PHÍM

Dark 13

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 4 PHÍM

Dark 14

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 6 PHÍM

Dark 15

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 8 PHÍM

Dark 16

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH- 4 PHÍM

Dark 17

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 8 PHÍM

Dark 18

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 4 PHÍM

Dark 19

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 6 PHÍM

Dark 20

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 8 PHÍM

Gold 1

CÔNG TẮC 1

Gold 2

CÔNG TẮC 2

Gold 7

CÔNG TẮC 1

CÓ ĐÈN

Gold 12

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 2 PHÍM

Gold 13

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 4 PHÍM

Gold 14

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 6 PHÍM

Gold 15

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 8 PHÍM

Gold 16

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH- 4 PHÍM

Gold 17

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 8 PHÍM

Gold Colour 1

CÔNG TẮC 1

Gold Colour 2

CÔNG TẮC 2

Gold Colour 3

CÔNG TẮC 3

Gold Colour 4

Ổ CẮM SCHUKO 16A/250V

Gold Colour 5

Ổ CẮM SCHUKO CÓ NẮP CHE 16A/250V

Gold Colour 6

CÔNG TẮC DIMMER

Gold Colour 7

CÔNG TẮC 1

CÓ ĐÈN

Gold Colour 8

CÔNG TẮC 2

CÓ ĐÈN

Gold Colour 12

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 2 PHÍM

Gold Colour 13

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 4 PHÍM

Gold Colour 14

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 6 PHÍM

Gold Colour 15

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 8 PHÍM

Gold Colour 16

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH- 4 PHÍM

Gold Colour 17

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 8 PHÍM

Stainless Steal 1

CÔNG TẮC 1

Stainless Steal 2

CÔNG TẮC 2

Stainless Steal 3

CÔNG TẮC 3

Stainless Steal 4

Ổ CẮM SCHUKO 16A/250V

Stainless Steal 5

Ổ CẮM SCHUKO CÓ NẮP CHE 16A/250V

Stainless Steal 6

CÔNG TẮC DIMMER

Stainless Steal 7

CÔNG TẮC 1

CÓ ĐÈN

Stainless Steal 8

CÔNG TẮC 2

CÓ ĐÈN

Stainless Steal 9

CÔNG TẮC

ĐIỀU KHIỂN RÈM

Stainless Steal 10

CẢM BIẾN CO2 GẮN TƯỜNG

Stainless Steal 11

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG GẮN TƯỜNG

Stainless Steal 12

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 2 PHÍM

Stainless Steal 13

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 4 PHÍM

Stainless Steal 14

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 6 PHÍM

Stainless Steal 15

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 8 PHÍM

Stainless Steal 16

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH- 4 PHÍM

Stainless Steal 17

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 8 PHÍM

Stainless Steal 18

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 4 PHÍM

Stainless Steal 19

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 6 PHÍM

Stainless Steal 20

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 8 PHÍM