Slide 1
Slide 2
Slide 3

 

LS 990 NHỰA CAO CẤP

Được làm từ vật liệu nhựa cao cấp với độ bền cao, thiết kế góc cạnh sắc nét giúp tôn lên vẻ đẹp của không gian ngôi nhà.

 

White 1

 

WHITE

Ivory 1

 

IVORY

Light Grey 1

 

LIGHT GREY

Black 1

 

BLACK

Anh 1
Anh 3

 

 

Dòng sản phẩm LS 990 NHỰA CAO CẤP

White 1

CÔNG TẮC 1

White 2

CÔNG TẮC 2

White 3

CÔNG TẮC 3

White 4

Ổ CẮM SCHUKO 16A/250V

White 5

Ổ CẮM SCHUKO CÓ NẮP CHE 16A/250V

White 6

CÔNG TẮC DIMMER

White 7

CÔNG TẮC 1

CÓ ĐÈN

White 8

CÔNG TẮC 2

CÓ ĐÈN

White 9

CÔNG TẮC

ĐIỀU KHIỂN RÈM

White 10

CẢM BIẾN C02

GẮN TƯỜNG

White 11

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG GẮN TƯỜNG

White 12

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 2 PHÍM

White 13

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 4 PHÍM

White 14

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 6 PHÍM

White 15

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 8 PHÍM

White 16

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 4 PHÍM

White 17

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 8 PHÍM

White 18

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 4 PHÍM

White 19

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 6 PHÍM

White 20

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 8 PHÍM

Ivory 1

CÔNG TẮC 1

Ivory 2

CÔNG TẮC 2

Ivory 3

CÔNG TẮC 3

Ivory 4

Ổ CẮM SCHUKO 16A/250V

Ivory 5

Ổ CẮM SCHUKO CÓ NẮP CHE 16A/250V

Ivory 6

CÔNG TẮC DIMMER

Ivory 7

CÔNG TẮC 1

CÓ ĐÈN

Ivory 8

CÔNG TẮC 2

CÓ ĐÈN

Ivory 9

CÔNG TẮC

ĐIỀU KHIỂN RÈM

Ivory 10

CẢM BIẾN C02

GẮN TƯỜNG

Ivory 11

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG GẮN TƯỜNG

Ivory 12

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 2 PHÍM

Ivory 13

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 4 PHÍM

Ivory 14

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 6 PHÍM

Ivory 15

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 8 PHÍM

Ivory 16

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 4 PHÍM

Ivory 17

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 8 PHÍM

Ivory 18

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 4 PHÍM

Ivory 19

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 6 PHÍM

Ivory 20

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 8 PHÍM

Light Grey 1

CÔNG TẮC 1

Light Grey 2

CÔNG TẮC 2

Light Grey 3

CÔNG TẮC 3

Light Grey 4

Ổ CẮM SCHUKO 16A/250V

Light Grey 5

Ổ CẮM SCHUKO CÓ NẮP CHE 16A/250V

Light Grey 6

CÔNG TẮC DIMMER

Light Grey 7

CÔNG TẮC 1

CÓ ĐÈN

Light Grey 8

CÔNG TẮC 2

CÓ ĐÈN

Light Grey 9

CÔNG TẮC

ĐIỀU KHIỂN RÈM

Light Grey 10

CẢM BIẾN C02

GẮN TƯỜNG

Light Grey 11

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG GẮN TƯỜNG

Light Grey 12

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 2 PHÍM

Light Grey 13

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 4 PHÍM

Light Grey 14

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 6 PHÍM

Light Grey 15

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 8 PHÍM

Light Grey 16

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 4 PHÍM

Light Grey 17

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 8 PHÍM

Light Grey 18

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 4 PHÍM

Light Grey 19

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 6 PHÍM

Light Grey 20

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 8 PHÍM

Black 1

CÔNG TẮC 1

Black 2

CÔNG TẮC 2

Black 3

CÔNG TẮC 3

Black 4

Ổ CẮM SCHUKO 16A/250V

Black 5

Ổ CẮM SCHUKO CÓ NẮP CHE 16A/250V

Black 6

CÔNG TẮC DIMMER

Black 7

CÔNG TẮC 1

CÓ ĐÈN

Black 8

CÔNG TẮC 2

CÓ ĐÈN

Black 9

CÔNG TẮC

ĐIỀU KHIỂN RÈM

Black 10

CẢM BIẾN C02

GẮN TƯỜNG

Black 11

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG GẮN TƯỜNG

Black 12

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 2 PHÍM

Black 13

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 4 PHÍM

Black 14

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 6 PHÍM

Black 15

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 8 PHÍM

Black 16

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 4 PHÍM

Black 17

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 8 PHÍM

Black 18

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 4 PHÍM

Black 19

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 6 PHÍM

Black 20

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 8 PHÍM