1
2
3

 

LS 990  Les Couleurs® Le Corbusier

Là dòng sản phẩm cao cấp và độc quyền của hãng Jung được lấy cảm hứng từ “Le Corbusier (1887-1965)” –  kiến trúc sư nổi tiếng nhất của thế kỷ 20. Cho đến ngày nay các công trình của ông có ảnh hưởng đáng kể đến kiến trúc và thiết kế đương đại. Dòng sản phẩm Le Corbusier có 63 màu đặc sắc.

 

Polychromiearchitekturale
Farbuebersicht

 

 

LS 990 DÒNG Les Couleurs® Le Corbusie

1

CÔNG TẮC 1

2

CÔNG TẮC 2

3

CÔNG TẮC 1

CÓ ĐÈN

4

CÔNG TẮC DIMMER

5

Ổ CẮM SCHUKO 16A/250V

6

Ổ CẮM SCHUKO CÓ NẮP CHE 16A/250V

7

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 2 PHÍM

8

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 4 PHÍM

9

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 6 PHÍM

10

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 8 PHÍM

11

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 4 PHÍM

12

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 8 PHÍM

1

CÔNG TẮC 1

2

CÔNG TẮC 2

3

CÔNG TẮC 1

CÓ ĐÈN

4

CÔNG TẮC DIMMER

5

Ổ CẮM SCHUKO 16A/250V

6

Ổ CẮM SCHUKO CÓ NẮP CHE 16A/250V

7

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 2 PHÍM

8

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 4 PHÍM

9

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 6 PHÍM

10

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 8 PHÍM

11

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 4 PHÍM

12

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 8 PHÍM

1

CÔNG TẮC 1

2

CÔNG TẮC 2

3

CÔNG TẮC 1

CÓ ĐÈN

4

CÔNG TẮC DIMMER

5

Ổ CẮM SCHUKO 16A/250V

6

Ổ CẮM SCHUKO CÓ NẮP CHE 16A/250V

7

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 2 PHÍM

8

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 4 PHÍM

9

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 6 PHÍM

10

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 8 PHÍM

11

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 4 PHÍM

12

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 8 PHÍM

1

CÔNG TẮC 1

2

CÔNG TẮC 2

3

CÔNG TẮC 1

CÓ ĐÈN

4

CÔNG TẮC DIMMER

5

Ổ CẮM SCHUKO 16A/250V

6

Ổ CẮM SCHUKO CÓ NẮP CHE 16A/250V

7

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 2 PHÍM

8

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 4 PHÍM

9

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 6 PHÍM

10

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 8 PHÍM

11

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 4 PHÍM

12

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 8 PHÍM

1

CÔNG TẮC 1

2

CÔNG TẮC 2

3

CÔNG TẮC 1

CÓ ĐÈN

4

CÔNG TẮC DIMMER

5

Ổ CẮM SCHUKO 16A/250V

6

Ổ CẮM SCHUKO CÓ NẮP CHE 16A/250V

7

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 2 PHÍM

8

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 4 PHÍM

9

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 6 PHÍM

10

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 8 PHÍM

11

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 4 PHÍM

12

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 8 PHÍM

1

CÔNG TẮC 1

2

CÔNG TẮC 2

3

CÔNG TẮC 1

CÓ ĐÈN

4

CÔNG TẮC DIMMER

5

Ổ CẮM SCHUKO 16A/250V

6

Ổ CẮM SCHUKO CÓ NẮP CHE 16A/250V

7

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 2 PHÍM

8

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 4 PHÍM

9

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 6 PHÍM

10

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 8 PHÍM

11

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 4 PHÍM

12

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 8 PHÍM

1

CÔNG TẮC 1

2

CÔNG TẮC 2

3

CÔNG TẮC 1

CÓ ĐÈN

4

CÔNG TẮC DIMMER

5

Ổ CẮM SCHUKO 16A/250V

6

Ổ CẮM SCHUKO CÓ NẮP CHE 16A/250V

7

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 2 PHÍM

8

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 4 PHÍM

9

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 6 PHÍM

10

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 8 PHÍM

11

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 4 PHÍM

12

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 8 PHÍM

1

CÔNG TẮC 1

2

CÔNG TẮC 2

3

CÔNG TẮC 1

CÓ ĐÈN

4

CÔNG TẮC DIMMER

5

Ổ CẮM SCHUKO 16A/250V

6

Ổ CẮM SCHUKO CÓ NẮP CHE 16A/250V

7

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 2 PHÍM

8

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 4 PHÍM

9

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 6 PHÍM

10

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 8 PHÍM

11

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 4 PHÍM

12

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 8 PHÍM

1

CÔNG TẮC 1

2

CÔNG TẮC 2

3

CÔNG TẮC 1

CÓ ĐÈN

4

CÔNG TẮC DIMMER

5

Ổ CẮM SCHUKO 16A/250V

6

Ổ CẮM SCHUKO CÓ NẮP CHE 16A/250V

7

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 2 PHÍM

8

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 4 PHÍM

9

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 6 PHÍM

10

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 8 PHÍM

11

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 4 PHÍM

12

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 8 PHÍM

1

CÔNG TẮC 1

2

CÔNG TẮC 2

3

CÔNG TẮC 1

CÓ ĐÈN

4

CÔNG TẮC DIMMER

5

Ổ CẮM SCHUKO 16A/250V

6

Ổ CẮM SCHUKO CÓ NẮP CHE 16A/250V

7

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 2 PHÍM

8

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 4 PHÍM

9

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 6 PHÍM

10

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 8 PHÍM

11

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 4 PHÍM

12

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 8 PHÍM

1

CÔNG TẮC 1

2

CÔNG TẮC 2

3

CÔNG TẮC 1

CÓ ĐÈN

4

CÔNG TẮC DIMMER

5

Ổ CẮM SCHUKO 16A/250V

6

Ổ CẮM SCHUKO CÓ NẮP CHE 16A/250V

7

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 2 PHÍM

8

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 4 PHÍM

9

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 6 PHÍM

10

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 8 PHÍM

11

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 4 PHÍM

12

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 8 PHÍM

1

CÔNG TẮC 1

2

CÔNG TẮC 2

3

CÔNG TẮC 1

CÓ ĐÈN

4

CÔNG TẮC DIMMER

5

Ổ CẮM SCHUKO 16A/250V

6

Ổ CẮM SCHUKO CÓ NẮP CHE 16A/250V

7

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 2 PHÍM

8

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 4 PHÍM

9

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 6 PHÍM

10

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 8 PHÍM

11

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 4 PHÍM

12

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 8 PHÍM

1

CÔNG TẮC 1

2

CÔNG TẮC 2

3

CÔNG TẮC 1

CÓ ĐÈN

4

CÔNG TẮC DIMMER

5

Ổ CẮM SCHUKO 16A/250V

6

Ổ CẮM SCHUKO CÓ NẮP CHE 16A/250V

7

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 2 PHÍM

8

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 4 PHÍM

9

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 6 PHÍM

10

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 8 PHÍM

11

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 4 PHÍM

12

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 8 PHÍM

1

CÔNG TẮC 1

2

CÔNG TẮC 2

3

CÔNG TẮC 1

CÓ ĐÈN

4

CÔNG TẮC DIMMER

5

Ổ CẮM SCHUKO 16A/250V

6

Ổ CẮM SCHUKO CÓ NẮP CHE 16A/250V

7

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 2 PHÍM

8

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 4 PHÍM

9

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 6 PHÍM

10

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 8 PHÍM

11

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 4 PHÍM

12

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 8 PHÍM

1

CÔNG TẮC 1

2

CÔNG TẮC 2

3

CÔNG TẮC 1

CÓ ĐÈN

4

CÔNG TẮC DIMMER

5

Ổ CẮM SCHUKO 16A/250V

6

Ổ CẮM SCHUKO CÓ NẮP CHE 16A/250V

7

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 2 PHÍM

8

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 4 PHÍM

9

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 6 PHÍM

10

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 8 PHÍM

11

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 4 PHÍM

12

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 8 PHÍM